Kiropraktisk Klinik Slagelse. Helle Witte & Thomas Damsgaard. Rådhuspladsen 4. Tlf. 58521550

Patienttilfredshed

Hos Kiropraktisk Klinik Slagelse arbejder vi løbende med at højne patienternes oplevelse af kvalitet og sikre høj patienttilfredshed på klinikken

Sådan arbejder vi med patienttilfredshed

Arbejdet med patienttilfredshed består blandt andet af spørgeskemaundersøgelser og evalueringer.

Evalueringerne, der er et redskab til udvikling og forbedring, har særligt fokus på patienternes oplevelse af kvalitet.

Ris og ros

Din mening er altid vigtig for os. Vi sætter derfor stor pris på tilbagemeldinger og vil gerne opfordre dig til at fortælle om din oplevelse hos Kiropraktisk Klinik Slagelse, hvis du har lyst – gode såvel som dårlige. Dette kan gøres på vores mail klinik@dinkir.dk eller anonymt i vores brevsprække.

Opfølgning

For løbende at forbedre klinikkens ydelser og sikre høj patienttilfredshed, følges der op på tilbagemeldinger på klinikkens møder.

Klageinstanser

Skulle du føle dig fejlbehandlet eller have anden klage over et behandlingsforløb hos en autoriseret sundhedsperson, kan du læse om klageinstanserne Patienterstatningen og Styrelsen for Patientklager på deres respektive hjemmesider.

 

Utilsigtet hændelse

Har du været i kontakt med sundhedsvæsenet som patient eller pårørende, og har du oplevet problemer eller fejl? Så har du mulighed for at rapportere det som en utilsigtet hændelse.

https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/

 

 


Adresse:
Kiropraktisk Klinik Slagelse ApS
Kiropraktor Helle Witte
Rådhuspladsen 4
4200 Slagelse
Tlf. 5852 1550
klinik@dinkir.dk


Tidsbestilling:
Hverdag kl. 8.00-18.00
Lørdag kl. 10.00-12.00

Uden for disse tider kan der indtales besked på telefonsvarer.

Klinikken har næsten hver dag akutte tider.


Medlem af
Dansk Kiropraktor Forening