Kiropraktisk Klinik Slagelse. Helle Witte & Thomas Damsgaard. Rådhuspladsen 4. Tlf. 58521550

Kiropraktoruddannelsen

Det tager 6 år at blive selvstændig kiropraktor

Hvis du vil søge om optagelse på kiropraktoruddannelsen, skal du have en bestået adgangsgivende eksamen med følgende krav:

 

Kiropraktorstudiet hedder Klinisk biomekanik og foregår på Odense Universitet

Studiet består af en 5-årig universitets uddannelse og et år i turnus:

Hvis man ønsker at arbejde som kiropraktor indenfor sygehusvæsenet eller forskningen er der intet krav om turnustjeneste

 

En god blanding af teori og praksis

Klinisk biomekanikstudiet er en blanding af teoretiske studier og praktisk "håndværksmæssig" træning. De første tre års studier (bacheloruddannelsen) svarer ret nøje til medicinstudiet (lægeuddannelsen), suppleret med en række fag som teoretisk og klinisk biomekanik, hvor der også øves i praktisk undersøgelses- og behandlingsteknik af kroppens led og muskler. Under studiet er man desuden i praktikophold hos kiropraktorer og på sygehuse.

 

Turnus

Efter afsluttet 2-årigt kandidatstudium kan man påbegynde den 1-årige turnusuddannelse.

 

Livslang uddannelse

Kiropraktorer indgår i det team af behandlere i sundhedsvæsenet, der tager sig af sygdomme i folks muskler og led - især ryglidelser. Vælger du at blive kiropraktor, må du også regne med, at du går ind til en livslang uddannelse. Det skyldes, at ny viden og behandlingsmuligheder hele tiden udvikler sig.

 

 


Adresse:
Kiropraktisk Klinik Slagelse ApS
Kiropraktor Helle Witte
Rådhuspladsen 4
4200 Slagelse
Tlf. 5852 1550
klinik@dinkir.dk


Tidsbestilling:
Hverdag kl. 8.00-18.00
Lørdag kl. 10.00-12.00

Uden for disse tider kan der indtales besked på telefonsvarer.

Klinikken har næsten hver dag akutte tider.


Medlem af
Dansk Kiropraktor Forening